Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Kütüphanemiz PAZARTESİ-CUMA  09.00-12.30  /13.00-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.


GÖREVLERİ

a) -Bünyesinde bulundurduğu el yazması eserler ve eski harfli basma eserleri, gerekli fiziki koruma ve güvenlik şartlarını oluşturarak, bu eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanması, hizmete sunulması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak

b)-Eserlerin kütüphanecilik ilkelerine uygun  olarak ,başkanlığın belirlediği standartlara uygun olarak kataloglama, sınıflama ve bibliyografya çalışmalarını yürütmek, veri tabanlarını oluşturmak.

c)-Yazma Eser Kütüphanesini, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde yönetmek,her türlü kütüphanecilik hizmetlerini doğrudan veya elektronik ortamda sunmak, kütüphanecilik standartlarını geliştirmek.

d)-Eserlerle ilgili çalışmalarda, ilkeleri Başkanlıkça belirlenen ve değişen ihtiyaç ve koşullara uygun olarak gerekli çalışmaları yürütmek.

e)-Eserlerle ilgili dia, mikrofilm, dijital ortamlar ile fotoğraf ve dijital olmayan ortamlarda kopya ve arşivlerini oluşturmak ve başkanlığın belirlediği şartlar dahilinde hizmete sunmak.

f)-Eserlerin bulunduğu ilde, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla konferans, seminer, sergi ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

g)-Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili konularda il içi, yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h)-Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan el yazması ve eski harfli basma eserlerin tespitini yapmak, talep halinde bunlara bedelli ya da bedelsiz olarak restorasyon, konservasyon hizmeti vermek ve kütüphanemize kazandırılmasını sağlamak.

ı)-Kütüphane koleksiyonunu zenginleştirmek, eserlere ilişkin bilimsel çalışmaları takip etmek.

k)-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve genel emirler ile verilen her türlü görevleri yapmak, olarak özetlenmiştir.

Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü , halen Ali Paşa Mahallesi, Menderes İş Hanında , mülkiyeti Milli Emlak’a ait, Kültür Merkezi Hizmet binasında Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi katında hizmetini sürdürmektedir. Kendine ait bir hizmet binası yoktur, Başkanlığın
belirlediği ölçülerde tarihi vasfa sahip ,uygun bir hizmet binası arayışı İl dahilinde sürdürülmektedir.