Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Koleksiyonlar

Kütüphanemizin yazma koleksiyonunda 2016 yılı itibari ile 3.242 adet yazma ve 5.565 adet basma kitap olmak üzere toplam 8807 adet eser bulunmaktadır. Ayrıca Tavşanlı İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde
1291 adet El yazması ve 4391 adet eski harfli basma eser bulunmaktadır. Türkçe, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılan bu kitaplar tarih, edebiyat, astronomi, matematik, tıp, fen bilimleri, felsefe, mantık, coğrafya, ilahiyat konularını ihtiva etmektedir.
Önceki yıllarda başlattığımız mikrofilm projesi kapsamında 72.125 varak yazma eser mikrofilm ortamına, 3.242 adet yazma eser ise dijital ortama aktarılarak biri Master, diğeri de okuyucuya sunulmak üzere CD ve DVD’ leri PDF ve JPEC olarak dijital ortama aktarılmıştır. Ayrıca önceki yıllarda Ankara Milli Kütüphaneye gönderilen Kütahya Şer’iyye Sicillerinden yaklaşık 11.000 sayfa mikrofilm, Milli Kütüphaneden çektirilerek koleksiyonumuza dahil edilmiştir.